• MediaCP jakožto poskytovatel hostingu v žádném případě neodpovídá za obsah vysílání jednotlivých rádií.
  • MediaCP nijak nehradí a ani nezřizuje poplatky za provoz internetového rádia.
  • Každé rádio vysílající na serveru MediaCP je povinné si tyto závazky vyřizovat a hradit samo.
  • Provozovatel serveru MediaCP si vyhrazuje právo zablokovat a znepřístupnit hosting rádiu, porušující pravidla serveru MediaCP.
  • Zákony České Republiky, nebo pokud schledá administrátor serveru vysílání daného rádia za nepřípustné v jakémkoli směru.
  • Poskytovatel není povinný nahradiť výpadky služeb pro FREE Server.
  • Při placené službě, MediaCP garantuje funkčnost služeb.
  • Na tyto služby se vztahuje reklamace. V případě jakékoliv poruchy je MediaCP poviné závadu odstranit v co nejkratší době od nahlášení výpadku služeb.
  • V případě výpadku služeb dlouhodobě vznika poškozené straně nárok na kompenzaci.
Language